سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید محمد صالح دریاباری – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر نیروهای بین فازی بر توزیع سرعت و جزء حجمی جریان دو فازی گاز – مایع در یک برج حبابی در حالت پویا با استفاده از ابزار CFD بررسی شده است . دیدگاه اولری – اولری برای مدل سازی نیروهای بین فازی و از مدل k-ε برای مدلسازی آشفتگی فاز پیوسته استفاده شده است . برای حل معادلات حاکم روش عددی حجم محدود بکار برده شده است . نتایج حاصل بیانگر تاثیر زیاد روند انتخاب نیروهای بین فازی در پیش بینی هیدرودینامیک برج های حبابی می باشد .