سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سنجری – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
محمدحسین ره افروز – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب

چکیده:

یکی از نکات بسیار مهم در شکل دهی گاز در دمای بالا تعین نیروی ورق گیر می باشد زیرا در این حالت به کمک نیروی ورق گیر از چروکیدگی لبه های ورق جلوگیری می شود و علاوه بر آن عمل آب بندی را نیز انجام میدهد. به همین خاطر اگر نیروی ورق گیر کم باشد دچار چروکیدگی در لبه های ورق شده و بلعکس نیروی ورق گیر زیاد باعث پاره شدن ورق به دلیل فشار هوای موجود می شود. در این مقاله به شبیه سازی نیروی ورق گیر توسط نرم افزار ABAQUS/EXPLICIT و همچنین تعیین اثرات وابسته و بهینه سازی پارامترهای پرداخته می شود. در انتها نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه گردیده که تا حد زیادی به یکدیگر نزیدک می باشند.