سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اصغری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مصرف بی رویه کودهای شیمیائی فسفاته باعث دو برابر شدن فسفر کل خاک در بسیاری از اراضی کشاورزی دنیا شده است . [۱] مسمومیت گیاهی , به هم خوردن تعادل جذب عناصر غذائی , بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی از جمله اثرات زیانبار مصرف بیش ار حد این نوع کودها هستند . همزیستی میکوریزائی از قدیمی ترین انواع همزیستی شناخته شده بین قارچهای میکوریزا و طیف وسیعی از گیاهان می باشد . اثر این قارچها در کاهش تنشهای محیطی , بهبود ساختمان خاک , افزایش مقاومت به بیماریها و افزایش جذب عناصر غذائی بویژه فسفر به اثبات رسیده است . [۲,۳] تاثیر غیر مستقیم قارچ های میکوریزا در افزایش رشد ریشه گیاه و در نتیجه افزایش سطح تماس ریشه ها با فسفر قابل جذب خاک از عمده ترین عوامل موثر در تخلیه فسفر خاک می باشد . [۴] اثر مستقیم این قارچ ها از طریق توسعه شبکه ریسه ای خارجی (External hyphae) و همچنین افزایش حلالیت فسفر خاک از جمله مسائل مورد تحقیق محققین می باشد . تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم این قلرچ ها در کاهش میزان فسفر خاک و در نتیجه کاهش آبشوئی سطحی و زیرزمینی می تواند عامل موثری در کا هش آلودگی محیط زیست باشد .