سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم صالحی – دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خرمه فرخزاده – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شزیف
کامران دهقانی – دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر حسین کوکبی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شزیف

چکیده:

معلوم شده است که عناصر آلیاژی نظیر Nb و V می توانند از طریق تشکیل کاربیدهای ریز و با توزیع مطلوب در زمینه و کنترل اندازه دانه، خواص خستگی و مکانیکی جوش را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشند . در تحقیق حاضر اثر عناصر آلیاژی نیوبیوم و وانادیوم بر چقرمگی جوش ترمیت و نرخ رشد ترک خستگی و به عبارت دیگر اثر این عناصر بر عمر خستگی جوش ترمیت بررسی شده است . تست خستگی بر روی نمونه های جوش ترمیت که هریک حاوی درصد معینی از وانادیوم و نیوبیوم بوده اند، صورت گرفته و اندازه ترک در حال رشد، در هر مرحله اندازه گیری شد و سپس سطح مقطع شکست نمونه ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که عناصر آلیاژهای مذکور باعث افزایش تافنس جوش، استحکام شکست و افزایش عمر خستگی جوش می شوند .