سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین خامدی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک، گروه سا
علیرضا فلاحی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با مرور موضوع پژوهش در منابع، اثر وجود فاز مارتنزیت با مورفولوژی‌ها و درصدهای حجمی مختلف بر رفتار مکانیکی فولادهای دوفازی(فریت-مارتنزیتی) و شکست آنها بررسی شده و در گام بعدی با انجام آزمایش بر روی نمونه‌های فولاد دوفازی با درصدهای مختلف مارتنزیت، اثر وجود مقادیر مختلف فاز مارتنزیت بر سیگنالهای نشرفرا آوایی(Acoustic Emission) حاصل از آزمایش کشش این نوع از فولادها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از آن است که وجود فاز مارتنزیت، اثر قابل توجهی بر روی نرخ انرژی آزاد شده در حین تغییرشکل و شکست این نوع از فولادها داشته و با افزایش مقدار مارتنزیت این نرخ انرژی افزایش می یابد و می‌توان ارتباط منطقی بین هر یک از مکانیزمهای شکست در این نوع از فولادها و مقادیر مختلف نرخ انرژی سیگنالهای نشرفرا آوایی برقرار کرد.