سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین بزرگمهری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
محمد ایرانی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مهندسی توسعه

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیکی دو بعدی راکتور دوغابی با استفاده از روشهای CFD ارائه شده است. برای بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی مانند کسر حجمی ، پروفایلهای سرعت دو فاز وپروفایل فشار ، یک سیستم شامل تانک آب که هوا از زیر به آن دمیده می شود، در حالت دو بعدی با نرم افزار Fluent شبیه سازی شد. مدلهای دو فازی بکار رفته شده Eulerian و Mixture بودند که همگرایی و پایداری حل مدل Eulerian بهتر بود. همچنین اثر وجود internal و حالتهای مختلف ورودی گاز روی پارامترهای هیدرودینامیکی بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیکی در طراحی رآکتور بسیار موثر می باشد.