سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
جواد عابدینی طرقبه –
نصرا.. جاوید –

چکیده:

رشد صنعتی و افزایش روز افزون مصنوعات بشری از یک سوء و مصرف بی رویه کودهای شیمیایی از سویی دیگر موجب شده است که آلودگی محیط زیست و فرسایش خاک به یک شکل جدی مبدل شود . در این میان یکی از راهکارهایی که امروزه توسط متخصصین امر پیشنهاد می شود استفاده از کودهای طبیعی و بیولوژیک است . استفاده از کمپوست حاصل از زایدات جامد آلی در خاکهای کشاورزی به طور گسترده ای صورت گرفته و اثرات مثبت آن بر خاک و گیاهان در مطالعات متعددی شناخته شده است. در روشی مرتبط ، به نام ورمی کمپوست از کرمهای خاکی گونه ایزونیافوتیدا تحت شرایط کنترل شده برای تجزیه زایدات جامد آلی استفاده می شود .ورمی کمپوست باعث متعادل ساختن مواد درخاک می شود و به علت تشدید هوادهی ، فعالیتهای میکروارگانیسم ها را در خاک افزایش می دهد که در حاصلخیزی و افزایش محصول موثر خواهد بود . در این طرح از کودهای دامی و ورمی کمپوست مخلوط با خاک روی بوته گوجه فرنگی درختی استفاده گردید . نتایج نشان داده است که کود ورمی کمپوست با نسبت ۱۰۰۰ گرم در کرتهایی با مساحت ۲ متر مربع افزایش معنی داری در میزان محصول تولیدی داشته است . سالم بودن قسمتهای خارجی گیاه و عدم ارتباط به امراض و افزایش مقاومت سلولزی آن نیز از دیگر نتایج بدست آمده می باشد .