سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مظفری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه کامپوزیت و چس
محمدحسین بهشتی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه کامپوزیت و چس
مهدی وفائیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه کامپوزیت و چس

چکیده:

ترکیبات کاهنده جمع شدگی (LPAs) به ویژه انواع گرمانرم آنها به فرمولبندی آمیزه های رزین پلی استر غیر اشباع افزوده میشود تا از کاهش حجم رزین پس از پخت ممانعت نمایند. در این پژوهش ترکیب درصد شیمیایی و اجزای سازنده پلی استر غیر اشباع و نیز میانگین تعداد پیوند دوگانه در هر مولکول پلی استر توسط H-NMR شناسایی و اندازه گیری شد. در همین راستا اثرپنج نوع پلی وینیل استات (PVAc) با وزن های مولکولی متفاوت (بین ۱۰ به توان ۳ ضربدر ۳۵ تا gr/,ol 10 به توان ۳ ضربدر ۴۰۰) بر روی میزان جمع شدگی حجمی نهایی و سرعت تغییراتحجم در طول واکنشپخت محیطی به ترتیب با یاری از روش های اندازه گیری چگالی و دستگاه اندازه گیری جمع شدگی مورد بررسی قرار گرفت. با وجودی که اثر گذاری پلی وینیل استات چندان خوب نبود ولی معلوم شد که بیشترین اثر در یک وزن مولکولی بهینه (gr/mol 10 به توان ۵ = Mw بار) بوقوع می پیوندد. در ضمن نتایج تحقیق ناشن داد که اثر گذاری در وزن مولکولی بهینه مستقل از غلظت کاهنده جمع شدگی است. بررسی جمع شدگی حجمی نشان داد که با افزایش وزن مولکولی زمان شروع جمع شدگی کاهش می یابد.