سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتح الله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی
سید عسگری مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش م
سید مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک
احسان موحدنژاد – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مکانیک، گ

چکیده:

در مقاله حاضر تلاش شده است تا اثر ویسکوزیته و سرعت چرخش سیال روی اتمیزاسیون یک اسپری مخروط توخالی لزج چرخان تحت نوسانات سینوسی و جریان هوای غیر لزج مورد بررسی قرار گیرد. این کار به روش تحلیلی خطی انجام شده و درنهایت معادله توزیع بدون بعد نرخ رشد موج بدست می آید. این معادله غیر خطی با روش عددی حل و اثر لزجت و سرعت چرخشی سیال روی ماکزیمم و عدد موج معادلش را افزایش می دهد. ماکزیمم نرخ رشد موج با طول شکست اولیه اسپری مرتبط بوده و با افزایش آن طول شکست کوتاهتر شده و قطر قطرات کاهش می یابد که نتیجه آن بهبود احتراق و کاهش مصرف سوخت در صورت استفاده از این سیستم در موتور می باشد.