سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی گلدانی – دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر لطیفی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دو آزمایش در طرح کامل تصافدی جهت مطالعه شوری و رشد نهالچه سه رقم گندم (مهدوی الموت و کراس سرخ تخم) انجام گرفت. آزمایش تندش بذر در پن شوری ۰ و ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ میلی موس سدیم کلراید بر سانیمتر در آزمایشگاه و آزمایش رشد نهالچه با پنج سطح شوری ۱ و ۴و ۷ و ۱۰ و ۱۳ میلی موسسدیم کلریاد بر سانیتمتر در محیط آبکشت صورت گرفت.