سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – استاد یار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
داود مصباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
محسن خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
سیدمرتضی مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه

چکیده:

پوششهای سرامیکی به دلیل مقاومت به سایش و خوردگی مورد استفاده قرار میگیرند. در رسوب گذاری الکتروفورتیک می توان ضخامت و وزن پوشش را با کنترل پارامتر های موثر کنترل کرد. در این روش پوشش Al2o3و Zro2 در محلول ایزوپروپانول حاوی مونوکلرواستیک اسید(MCAA) برروی فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴ مورد بررسی قرار گرفته شد. شبکه های عصبی به عنوان شاخه ای از هوش مصنوعی به دلیل توانایی بالا در مدل سازی فرآیندهای پیچیده، جهت این مهم به کار گرفته شد. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های به دست آمده از آزمایشات مختلف، دقت و صحت عملکرد آن آزموده شد و در نهایت با استفاده از مدل فوق تاثیر هر یک از این پارامتر ها، روی وزن پوشش بحث گردید. نتایج نشان داد، با افزایش ولتاژ، افزایش زمان رسوب گذاری، کاهش MCAA، کاهش PVB ، افزایش درصد وزنی پودر، افزایش دمای زینترینگ ضخامت و در PH اسیدی، وزن پوشش و نیز دانسیته پوشش بهبود یافت.