سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خدابخشیان – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی داوری – دانشجوی کارشناسی- دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – دانشیار – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن اصفهانیان – استادیار-دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی پایداری خودرو فرمولای دانشجویی طراحی و ساخته شده در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان است. در طراحی یک خودروی مسابقه عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند که مهمترین آنها، پایداری خودرو است. تقریبا تمام قسمتها و زیر سیستمهای خودرو به نحوی روی پایداری خودرو اثرگذارند. یکی از مهمترین زیر سیستمهای خودرو که روی پایداری تاثیرگذار است، سیستم تعلیق میباشد. در هر کدام از این سیستمها نیز پارامترهای مختلفی مانند هندسه سیستم، اثرات الاستوسینماتیک اجزاء و … قابل بحثند. در سیستم های یاد شده، مهمترین اثر مربوط به هندسه تعلیق است که شامل پارامترهایی چون کستر، شیب کینگپین، تریل و…. میباشد. با توجه به اثر مهم این پارامترها در پایداری،در این مقاله توسط نرمافزارADAMSاثر پارامترهای مختلف تعلیق برروی پایداری بررسی شده است. اهمیت به دست آوردن این پارامترها در این است که در مراجع مختلف اثر اکثر این پارامترها به صورت کلی، و نه فقط تاثیر روی پایداری ذکر شدهاند که اکثرا نیز نتایج تجربی هستند. در اینجا اثر این پارامترها فقط روی پایداری به دست آمده است. با توجه به موارد ذکر شده سعی میگردد سیستم تعلیق بهینهای برای خودروی مسابقهای فرمولا با استفاده از این پارامترها طراحی شود.