سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین معدنی پور – کارشناس مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد کوچک زاده – کارشناس مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین آقاجانی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این پژوهش نمونه هایی از جنس فولاد ابزار گرم کار در دو دمای ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتیگراد، دو زمان ۵ و ۱۰ ساعت و دو ترکیب گاز ۲۵%H2 75%-N2و ۷۵%H2 25%-N2با استفاده از دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی جریا مستقیم در مقیاس نیمه صنعتی نیتروژن دهی شدند. ضخامت منطقه نفوذی و لایه ترکیبی نمونه ها، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی و فازهای تشکیل شده در سطح به وسیله آنالیز تفرق اشعه ایکس بررسی شدند. خم چنین تغییرات ریز سختی از سطح به عمق از سطح مقطع نمونه ها اندازه گرفته شد. نتایج نشان دهنده افزایش عمق منطقه نفوذی با افزایش پارامترهای دما، زمان و درصد نیتروژن می باشد. با افزایش دما از ۵۰۰ به ۵۵۰ درجه سانتیگراد در زمان ۵ ساعت و ترکیب گاز %H2 25%-N2 75 عمق منطقه نفوذی از ۹۵ به ۱۲۸ میکرومتر افزایش یافت. همچنین سختی در منطقه نفوذی با افزایش دما و زمان افزایش پیدا کرد. ضخامت لایه سفید نیز با افزایش دما و درصد نیتروژن افزایش یافت، اما افزایش زمان باعث کاهش ضخامت لایه سفید شد.