سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین معدنی پور – کارشناس مهندسی متالورژی
محمد کوچک زاده – کارشناس مهندسی متالورژی
حسین آقاجانی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد
منصور سلطانیه – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین پژوهش نمونه هایی از جنس فولاد ابزار گرم کار دردودمای ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتیگراد دو زمان ۵و ۱۰ ساعت و دوترکیب گاز %۲۵ H2-%75N2 7 %75 H2-%25N2 با استفاده از دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی جریان مستقیم درمقیاس نیمه صنعتی نیتروژن دهی شدند. ضخامت منطقه نفوذی و لایه ترکیبی نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی و فازهای تشکیل شده در سطح به وسیله آنالیز تفرق اشعه ایکس بررسی شدند. همچنین تغییرات ریزسختی از سطح به عمق از سطح مقطع نمونه ها اندازه گیری شد نتایج نشان دهنده افزایش عمق منطقه نفوذی با افزایش پارامترهای دما زمان و درصد نیتروژن می باشد با افزایش دما از ۵۰۰ به ۵۵۰ درجه سانتیگراد درزمان ۵ ساعت و ترکیب گاز %۲۵ H2-%75N2 عمق منطقه نفوذی از ۹۵ به ۱۲۸ میکرومتر افزایش یافت همچنین سختی درمنطقه نفوذی با افزایش دما و زمان افزایش پیدا کرد ضخامت لایه سفید نیز با افزایش دما و درصد نیتروژن افزایش یافت اما افزایش زمان باعث کاهش ضخامت لایه سفید شد.