سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولادهای دوفازی فریتی – مارتنزیتی، گروهی از فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا هستند که شکل پذیری خوبی از خود نشان داده و در هنگام کشش ، پدیده نقطه تسلیم از خود بروز نداده ، رفتاری پیوسته دارند. دراین پژوهش تاثیر اعمال سیکل های مختلف عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی یک نوع فولاد دوفازی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور شمش ری ختگی فولادی نایبیوم دار با هدف رسیدن به ساختاری یکنواخت تحت عملیات حرارتی همگن سازی و نیز فورج قرار گرفت و دما و درصد قابلیت فورج پذیری بهینه تعیین شد . آزمون دیلاتومتری جهت تعیین دماهای بحرانی فولاد مورد بررسی، انجام گرفت و سپس نمونه هایی از این فولاد به م نظور دستیابی به ساختاری دوفازی در دماهای مختلف و به مدت زمان های متفاوت ، آنیل درون بحرانی شد . آزمون کشش با نرخ کرنش ثابت بر آنها اعمال شد . همچنین ریز ساختارها توسط متالوگرافی مورد بررسی قرار گرفت . یافته های پزوهش نشان داد که با افزایش دمای آنیل و در نتیجه کسر حجمی آستنیت ( که با میزان مارتنزیت پس از کوئنچ رابطه مستقیم دارد ) سطح استحکام بالا میرود، در حالیکه میزان کاهش داکتیلیته کم است.