سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید ثابت قدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
علیرضا آرائی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تغییرات ریزساختاری و مکانیکی اتصال حالت جامد فولاد زنگ نزن گرید ۴۱۰ به مس ناشی از تغییرات فشار و زمان پرداخته شده است. اتصال فوق با روش جوشکاری نفوذی و با استفاده از یک فویل نیکلی به ضخامت ۳۰۰ میکرومتر به عنوان میان لایه انجام پذیرفته است. اتصال‌ها در دمای C ˚۹۰۰ ، تحت فشار تک محوری در محدوده MPa 12-8 و خلا torr 4-10 و در زمان‌های ۳۰ و ۶۰ دقیقه ایجاد شده‌اند. بعد از انجام اتصال، ریزساختارهای حاصله در منطقه واکنشی با استفاده از میکروسکوپ نوری و SEM مورد مطالعه قرار گرفتند. ارزیابی خواص مکانیکی اتصال‌ها نیز از طریق آزمایش برش فشاری بر اساس استاندارد DIN 50 162 انجام شد. نتایج بدست آمده مبین بهبود خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصال‌ها با افزایش زمان و فشار آزمایش‌ها می‌باشد.