سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عباسی – دانشجوی دکتری- دانشکده معدن ومتالورژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدامین شفاعت – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده معدن و متالورژی- دانشگاه صنعتی امیرکبی
ارمان شمیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مصطفی کتابچی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به مزایای زیاد استفاده از ورق های جوش دوخت شده در صنعت به خصوص در صنعت اتومبیل سازی از جمله کاهش وزن، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط و کاهش هزینه های تولید، استفاده از این ورق ها کاربرد گسترد های در شرکت های اتومبیل سازی معتبر جهان یافته است. یکی از محدویت های استفاده از این ورق ها شک لپذیری محدود آنها می باشد. لذا اقدام در جهت رفع این محدودیت و یا کاهش آن و تعیین پارامترهای موثر در شکل پذیری این ورق ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق شکل پذیری یک ورق جوش دوخت شده متشکل از ور قهای فولاد IF گالوانیزه با ضخامت های مختلف با مورد مصرف در اتومبیل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی شک لپذیری از آزمون ارتفاع گنبد حدی استفاده شد و اثر پارامترهای "نسبت ضخامت"، "زاویه جهت تنش اصلی نسبت به جهت جوش"، "زاویه جهت نوردنسبت به جهت جوش" بر روی شکل پذیری ورق جوش دوخت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت ضخامت شکل پذیری کاهش یافت. همچنین در یک نسبت ضخامت ثابت، با کاهش زاویه تنش اصلی نسبت به جهت جوش شکل پذیری بهبود یافت و در مورد نقش تغییر پارامتر زاویه جهت نورد نسبت به جهت جوش بر شک لپذیری ورق جوش دوخت شده اثر قابل ملاحظ های مشاهده نشد.