سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج محمدی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی ف
امیر رزمی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی ف
آنیتا کاویانی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی ف

چکیده:

در مقالة حاضر، اثر اختلاف پتانسیل د و سر سل، غلظت جریان خوراک و دبی جریان خوراک بر عملکرد یک واحد الکترودیالیز به منظور حذف نمک طعام و با استفاده از ٢ نوع غشاء مختلف بررسی شده است . آزمایش ها در دبی های ٠/٥-٤ ml/s و اختلاف پتانسیل ٢-٦ V انجام شده اند . خوراک دارای غلظت های ٥-٣٠ g/L بوده است . نتایج بدست آمده توسط یک سل آزمایشگاهی حکایت از آن دارد که کاهش دبی خوراک، و افزایش غلظت خوراک و افزایش اختلاف پتانسیل کارآیی سل را بهبود می بخشد . همچنین استفاده از غشایی که دارای ظرفیت تعویض یونی بالاتر میباشد موجب افزایش کارآیی سل می شود