سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک گنجی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سازه های کش بستی زیر مجموعه ای از سازه های فضاکار مشبک کی باشند. یک حالت کش بستی در حقیقت یک حالت خودتنیده پایدار از سیستمی است که شامل مجموعه ناپیوسته ای از عناصر فشاری در داخل محیط پیوسته ای از عناصر کششی می باشد. یک مزیت این سازه ها این است که در دهانه های بزرگ می تواند بدون نیاز به تیرهای حلقوی و یا دکل ها بکار روند. در مطالعه حاضر، رفتار ناپایداری استاتیکی سازه های فضاکار گنبدی کش بستی ژئودزیک با تحلیل خرابی غیرخطی هندسی و مصالح بوسیله روش عناصر محدود انجام شده است. ابتدا مدلسازی هندسی توسط برنامه نویسی به زبان Fortarn انجام شده و مختصات گره های گنبد بدست آمده استو مدل عناصر محدودی که بکار گرفته شده است با نمونه های مقالات قبلی صحت سنجی شده است. با انجام یک سری تحلیل خرابی، مکانیزم های خرابی مختلفی که بوجود می آید، بدست آمده اند. در این تحقیق در اثر تغییر نسبت خیر به دهانه، سه مدل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده و نتایجی مهم در خصوص رفتار ناپایداری سازه های گنبدی کش بستی ارائه شده است.