سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محراب فلاحی سامبران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – نانوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر راست پور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داود زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – نانوتکنولوژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نانوتکنولوژی جزء فناوری های برتر و روزآمد دنیاست که بسیاری از پژوهشگران و متخصصان تلاشهای خود را منعطف کاربردی کردن آننموده اند. امروزه مفاهیم مربوط مربوط فناوری تقریبا وارد تمام مباحث مهندسی شده است. نانوالیاف ها از جمله مهمترین شاخه های نانوتکنولوژی می باشد که کاربردهای وسیعی در صنعت پیدا کرده اند و تولید آنها در برخی از کشورهای پیشرفتهجهان شکل صنعتی به خود گرفته است. در تولید نانوالیاف پارامترهای بسیاری موثرند که کیفیت محصول نهایی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند. هزینه های بالای تولید و کنترل کیفیت محصول نهایی امکان استفاده از روش ازمون و خطا را صلب می نمای. از طرف دیگر، عدم امکان کنترل دقیق پارامترهای تولید، شرایطی را می طلبد که حداقل حساسیت را نسبت به تغییرات پارامترها از خود نشان دهد. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاد ه از تکنیک رگرسیون چند متغیره و بررسی نحوه تاثیر متقابل پارامترها، کیفیت محصول خروجی به عنوان تابعی از پارامترهای موثر تعریف شود تا از این طریق شرایط مناسب تولید طوری بدست آید که حداقل حساسیت را نسبت به تغییر پارامترهای موثر داشته باشد.