سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدکاظم حفیظی – دکتری ژئوفیزیک
ذبیح اله خاکسار – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک
عیسی منصوری کرمانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک

چکیده:

محدوده مورد مطالعه یکی از اندیسهای معدنی سرب و روی در زون ایران مرکزی می باشد براساس مطالعات انجام شده قبلی یک نهشته سرب و روی از نوع توده ای در محدوده شازند اراک وجود دارد. دراین مقاله سعی شده است تاثیر پارامترهای وارون سازی و اثر توپوگرافی برروی مدل نهایی داده های مقاومت ویژه و IP بررسی شود از این میان پارامتر محدود کننده مقادیر مقاومت ویژه و اثر توپوگرافی همراه با فاکتور میرایی، سه عامل تعیین کننده در مدلسازی داده های به دست آمده از منطقه مورد بررسی به حساب می آیند.