سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا
حمیدرضا ابراهیمی مطلق – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

مهاربند زانویی از جمله سیستم های مقاوم فولادی با سختی و شکل پذیری مناسب است. در این سیستم عضو قطری به عضو زانویی که به عنوان یک فیوز شکل پذیر می باشد، متصل می شود. در این حالت شکل پذیری از طریق جاری شدن عضو زانویی و سختی از طریق عضو قطری تأمین می شود. در این مقاله با انتخاب مدلهای متعدد و تحلیل آنها به روش بارافزون به بررسی محل قرار گیری عضو زانویی در قاب برای دستیابی به بیشترین سختی و شکل پذیری پرداخته شده است. و در ادامه با بررسی خصوصیات اعضای قاب شامل تیر، ستون، عضو قطری و عضو زانویی ، تأثیر
مشخصات مقاطع آنها در تأمین بیشترین سختی و شکل پذیری بیان شده است .