سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا عباسیان – کیزیف گروه اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربی
فاطمه صادقی –
رسول ملک فر –

چکیده:

طیف های پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی مولکول های پارا هیدروکسی بنزویک اسید ( PHBA) در محلول کلوییدی حاوی ذرات با ابعاد نانویی نقره و بر روی لایه نازک نقره ثبت و تجزیه و تحلیل گردیده اند. لایه نازک نقره به روش الکتروشیمیایی در محلول آبی نیترات نقره بر روی صفحه آلومینیوم ساخته شد. شکل لایه نازک نقره به وسیله تصویر SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی ما نشان می دهد که برای ثبت و ضبط طیف های پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی مولکول ها روش کلوییدی در مقایسه با روش نشست الکترودی موثرتر و فعال تر می باشد.