سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رضوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن عباسپور – دانشجوی کارشناسی تولیدات گیاهی دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
ادریس دوستی – دانشجوی کارشناسی تولیدات گیاهی دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه

چکیده:

در بین راهکارهای مختلف جهت مقابله با اثرات شوری، پرایمینگ بذر یک تکنیک آسان و کم هزینه محسوب می شود که امروزه در بسیاری از کشورها به کار بردهمیشود. در این تحقیق اثر اسموپرایمینگ بذر، بر روی جوانه زنی و سبز شدن گوجه فرنگی، رقم موبیل، تحت شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه انجام شد. در این آزمایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه‌‌چه، طول ریشه‌چه،وزن ریشه چه، وزن ساقه چه، نسبت وزن ریشه به ساقه و نسبت طول ریشه به ساقه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد سطوح پتانسیل اسمزی بر روی سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، نسبت طول ریشه به ساقه، نسبت وزن ریشه به ساقه، وزن ساقه چه، طول ساقه چه، طول ریشه‌چه معنی‌دار شد و همچنین اثر طول دوره پرایمینگ نیز بر روی طول ریشه چه، نسبت طول ریشه به ساقه و درصدجوانه زنی، طول ساقه چه و نسبت وزن ریشه به ساقه معنی‌دار شد و نشان داد که اهمیت اسموپرایمینگ جهت بالا بردن سرعت جوانه زنی و سایر صفات جوانه زنی و در نتیجه افزایش یکنواختی در سبز شدن تاثیر به سزایی دارد.