سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نجمه السادات حسینی مطلق –
عضنفر میرجلیلی –

چکیده:

میله های شیشه ای همسانگرد شفاف باقطر ۵mm را که بوسیله ی شتاب دهنده ی الکترونی رودترون(TT200) با انرژی ۱۰Mev وجریان ۶ میلی آمپر پرتودهی شده؛ وضریب شکست آنها با الگوی پراش به سمت عقب با لیزر He-Ne اندازه گیری شده است.مشاهده شد که ضریب شکست میله با افزایش دز افزایش یافته واین افزایش با میزان دز دریافتی رابطه ی خطی دارد.