سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
محمدرضا قنبرپور – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
محمود حبیب نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
مهران افخمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

رودخانه جراحی عمده ترین منبع تامین کننده آب شیرین تالاب شادگان به شمار می رود جریان ورودی از این رودخانه از اهمیت خاصی از نظر هیدرولوژیکی و زیست محیطی دارد. با توجه به احداث سد مخزنی مارون بر روی رودخانه جراحی، کاهش کمیت و کیفیت آب ورودی به تالاب از نظر اکولوژیکی تهدید مهمی محسوب می شود. به منظورپیشگیری از عوارض منفی دراز مدت این طرح ها، لازم است نیازمندی های هیدرولوژیکی تالاب تعیین و تخصیص آب بهینه مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل هیدرولوژیکی جریان ورودی به تالاب و کاربرد روش منحنی تداوم جریان، شاخص های جریان زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. دو مقطع آماری قبل و بعد از احداث سد مخزنی مبنای تجزیه و تحلیل میزان جریان زیست محیطی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در مقطع پس از احداث سد شاخص جریان زیست محیطی کاهش یافته است.