سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی زاهدی فر – گروه فیزیک،دانشگاه کاشان
لیلا اشراقی –
سمانه نجاری –

چکیده:

در این کارپس از پرتودهی اولیه نمونه ها با گاما ،مقدار پرشدگی مراکز گیراندازی الکترونی را با اعمال گرمای اولیه بعد از پرتودهی و قبل ازقرائت تغییر دادیم و با استفاده از روش جداسازی کامپیوتری منحنی تابش ( CGCD)، تعداد مولفه های پیک دزیمتری α–Al2O3:C را مشخص کرده و سپس نحوه تغییرات پارامترهای سینیتیک این مولفه ها رابه صورت تابعی از پرشدگی ترازهای دزیمتری اندازه گیری کرده ایم. همچنین پاسخ این کرستال نسبت به پرتوی UV بررسی شده است.