سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صفی – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
نجمه خلیلی – دانشگاه ملایر
امیرمسعود اعرابی –
علیرضا سوری –

چکیده:

در تحقیق حاضر، قدرت پشت پوش کنندگی ترکیبات مختلف آندالوزیت و زیرکون در فرمولاسیون انگوب وتاثیر آنها بر خصوصیات رنگی نمونه های کاشی مقایسه شده است . شاخص سفیدی بعنوان معیاری برای قدرت پشت پوش کنندگی تعیین شد . پارامترهای رنگی در فضا رنگ CIEL*a*b* محاسبه شد ند. نتایج نشان داد نوع پشت پوش کننده م ی تواند بر پارامترهای ظاهر رنگی کاشی تاثیر گذار باشد . همچنین مشاهده شد استفاده از آندالوزیت بجای زیرکون در انگوب بعنوان عامل پشت پوش کننده در موارد ی باعث ایجاد ته رنگ زرد در ظاهر رنگی کاشی و دور شدن شید آن از سفید می شود