سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کوروش جعفرزاده – دانشجوی دوره دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس تهران
تقی شهرابی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمحمدمهدی هادوی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میرقاسم حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق آلیاژ آلومینیوم – منیزیم AA5083-H321 که از جمله آلیاژهای مناسب برای ساخت زیردریایی ها، شناورهای تندرو و سیستم های آب شیرین کن می باشد، در سرعتهای سیلان ۰ ، ۲ ، ۵ و ۷ متر بر ثانیه در پتانسیلهای -۰/۹ ، -۱ ، -۱/۱ و -۱/۲ ولت بر حسب کالومل اشباع تحت پلاریزاسیون کاتدی قرار گرفت . شرایط سیلان با استفاده از سیستمایجاد گردید . پس از انجام تست سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (RCE) استوانه چرخان (SEM)مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از تغییرات دانسیته جریان پلاریزاسیون بر حسب زمان، مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که کاهش پتانسیل در حین پلاریزاسیون نقش تعیین کننده تری نسبت به افزایش سرعت در افزایش دانسیته حفرات بر روی سطح دارد . همچنین ایجاد شرایط هیدرودینامیک بر روی سطح مانع از تمرکز یونهای ئیدروکسیل بر روی سطح شده، لذا سطح کمتر دچار انحلال می گردد . حفاظت کاتدی این آلیاژ نیز فقط در پتانسیلهای -۰/۹ و -۱ ولت بر حسب کالومل اشباع امکان پذیر بوده و در پتانسیلهای کمتر از آن سطح دچار خوردگی کاتدی شدیدی می شود .