سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لعیا سیروس رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران( محیط زیست)- دانشکده فنی- دانشگاه تر
حسین گنجی دوست – استاد مهندسی عمران( محیط زیست)- دانشکده فنی- دانشگاه تربیت مدرس
بیتا آیتی – استادیار مهندسی عمران( محیط زیست)- دانشکده فنی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق اثر کیتوزان در تسریع عمل گرانولسازی در سیستم هوازی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از دو پایلوت آزمایشگاهی به حجم موثر ۴/۵ لیتر (R2,R1) در ۶ سیکل ۴ ساعته با منبع کربنی گلوکز استفاده شد. لجن اولیه این پایلوتها با خواص یکسان از تصفیه خانه شهری با MLSSاولیه ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر تهیه و پس از دو ماه و تشکیل اولیه گرانولها، افزودن دورهای پلیمر طبیعی کیتوزان با غلظت بهینه ۱۰۰mg/L (تعیین شده توسط آزمایش جار) به سیستم R2، آغاز و میزان رشد گرانول ها توسط پایلوت شاهد R1 کنترل شد. نرخ بارگذاری گلوکز در شروع آزمایشات ۱/۲kgCOD/m3.d بود که به تدریج تا ۹kg COD/m3.d افزایش داده شد. نتایج به دست آمده راندمان حذف ۹۵ درصد برای COD و تشکیل گرانولهای پایدار با قطرهای متفاوت در محدوده ۵-۰/۵ میلیمتر و شاخص حجمی لجن (SVI) کمتر از ۱۰۰mg/L را نشان دادند. نتیجه مهم این تحقیق کاهش چشمگیر مدت زمان تهنشینی میباشد که تاثیر مهمی در کاهش سیکل تصفیه فاضلاب دارد