سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید ذبیح اله راه چمنی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
مهدی اسکویی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
مجید واعظ زاده – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روابط تحلیلی به بررسی اثر ضخامت موجبر بر اندازه لکه هم ارز d / Tو پهنای بیم عرضی برای لیزرهای دیودی موجبر – پهن میپردازیم . نتایج بدست آمده از این روابط تحلیلی ، توافق خوبی با مقادیر تجربی نشان میدهند .