سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان شهابی قهفرخی – گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز
محمدامین حجازی – پزوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب ایران، تبریز
عادل احمدی زنوز – گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز
بابک قنبرزاده – گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز

چکیده:

در جهان امروز توجه مصرف کننده به سوی غذاهای عملگرا معطوف شده است. ترکییبات فنولی موجود در انار و پوست آن می تواند چنین نقشی را ایفا کنند و علاوه بر آن دارای خواص آنتی باکتریایی شدیدی است. باکتریAlicyclobacillus acidoterrestrisمهمترین عامل فساد شناخته شده در آب میوه ها است. اهمیت این باکتری به خاطر مقاومت حرارتی بالای آن است از این رو استفاده از فرآیند های شدید حرارتی نه تنها برای مقابله بااین باکتری کار ساز نیست بلکه موجب آسیب شدید حرارتی به آب میوه می گردد از این رو با استخراج این مواد موثر از پوست انار می توان علاوهبر تشدید خواص عملگرایی آب میوه آن را نسبت به این باکتری مقاوم ساخت. بررسی های پیش روی نشان داد که مقدارMIC مربوط به عصارهاستونی(Po:Acعصاره متانولی(Po:Me)و عصاره اتانولیPo:Et بر روی Alicyclobacillus acidoterrestris به ترتیب،۵۰۰ppm ,و۷۵۰ppm و۱۰۰۰ ppmاست.