سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی امساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علیرضا صبور – استادیار بخش مهندسی موادء دانشگاه تربیت مدرس
سعید کیانی – دانشجوی دکتری – بخش مهندسی موادء دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اکسیداسیون نیکل در صنایعی که در درجه حرارت بالا کار میکنند مانند پره توربین هواپیما و نیروگاههای برق و صنایع نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار نیباشند.به همین دلیل در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در صنایع مختلف روی آن صورت گرغته و موضوع به روز مراکز تحقیقاتی دنیا میباشد.هدف از این تحقیق بررسی مکانیزم اکسیداسیون نیکل در دمای بالا و اثز پوشش های Pt _ Ni-Yبر این مکانیزم میباشد.بدین منظور نمونه هایی از نیکل الکترولیتی بدون پوشش و نمونه هایی که بوسیله دستگاه Pt _ Ni-Y _$ EB-PVDپوشش شده اند در دمای ۱۰۷۰ درجه در هوای ساکن آزمایشگاه تحت اکسیداسیون هم دما قرار گرفتند.ساختار دو لایه اکسید نیکل بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد.لایه اکسیدی شامل یک لایه درونی هم محور و متخلخل و یک لایه بیرونی متراکم و ستونی میباشد.مشاهده شد پوشش پلاتین در فصل مشترک بین لایه هم محور و ستونی قرار میگیرد.همچنین نمونه ای که بوسیله Ni-Y پوشش شده بود در مقایسه با نمونه بدون پوشش ۲۰ درصد کاهش در نرخ اکسیداسیون داشت.با توجه به اینکه مکانیزم اصلی رشد پوسته بوسیله نفوذ نیکل باردار به سمت خارج لایه اکسیدی میباشد.دلیل کاهش در نرخ اکسیداسیون نمونه پوشش شده توسط Ni-Y کاهش در فلاکی کل نفوذ به سمت خارج نیکل باردار در لایه اکسیدی میباشد.