سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود ریاضی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده:

در این پژوهش، اثر پوشش های پلیمری CFRP در تقویت لرزه ای و ترمیم تیرهای پیوند بتنی بررسی می شود. برای این منظور سه تیر پیوند با آرماتورگذاری های مختلف و یا الگوهای تقویت متفاوت، آزمایش شده و نتایج ظرفیت، شکل پذیری، سختی و جذب انرژی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، دو عدد از نمونه ها پس از شکست نیز مجددا توسط CFRP ترمیم و سپس آزمایش شده اند. در برخی نمونه ها، اثر مقید سازی طولی ناشی از دیافراگم کف در نظر گرفته شده است. بررسی حاضر نشان می دهد که استفاده از پوشش های CFRP در نمونه های با آرماتورگذاری معمولی موجب افزایش ظرفیت می شود و تغییر جدی در شکل پذیری تیرهای پیوند ایجاد نمی کند. وجود دیافراگم کف، باعث کاهش شکل پذیری و افزایش سختی تیرها می گردد. همچنین با ترمیم تیرهای پیوند توسط CFRP می توان به ظرفیت اولیه و حتی بیشتر از آن دست یافت ولی این عمل باعث کاهش پارامترهای سختی وشکل پذیری می شود.