سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیره هاشمی نجف آبادی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه بیوتکنولوژی
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه بیوتکنولوژی
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه بیوتکنولوژی
Iwanaga – Department of Transplantation Immunology, Kyoto University Hospital, Japan

چکیده:

درمان قطعی بیماری دیابت، کاشت سلول های جزایر لانگرهانس می باشد. یکی از روش هائی که برای حفاظت ایمونولوژیکی سلول های پیوندی در سالهای اخیر پیشنهاد شده است، پوشش سطح سلول ها با پلی اتیلن گلیکول می باشد. در این پژوهش، سطح سلول های جزایر لانگرهانس با متوکسی پلی اتیلن گلیکول فعال شده با سیانوریک کلرید پوشش داده شد. اثر حضور این پوشش پلیمری در دو مدت زمان واکنش و غلظت پلیمر متفاوت، با بررسی های ایمونولوژیکی و مورفولوژیکی سلول ها ارزیابی شد. مشاهدات تجربی نشان داد که پاسخ ایمونولوژیکی در برابر سلول های پوشش داده شده، در مقایسه با حالت کنترل، ۷۶/۵- ۴۷درصد کاهش یافت. همچنین این سلولها از نظر شکل ظاهری نیزپایدارتر به نظر می رسیدند.