سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سانیا بهراد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
سیدجلال پسته – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

اثر پرتودهی پالسهای دوتایی در بالا بردن خروجی لیزرهای اشعه x در یونهای ژرمانیم و نیکل نئونوار، بر اساس پمپاژ برخوردی مورد بررسی قرار گرفته است . از پالسهای با دیرش ۱۰۰ ps ، و لیزر نوری Nd-Glass با طولموج ۱/۰۶ μm ، بهعنوان منبع پمپاژ برای تحریک گذار J= 0-1 در طولموجهای ۱۹۶Å برای ژرمانیم و ۲۳۲Å برای نیکل استفاده شده است . شبیهسازیها با استفاده از کد Ehybrid برای بررسی تأثیر پیشپالس بر روی خروجی لیزرهای اشعه x انجام گرفته و پیکربندیهای بهینه پرتودهی برای هر دو ماده جدولبندی گردیده است .