سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
لیلا صدیق – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
مریم سعادت – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی_کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

چکیده:
به منظور بررسی اثر پیش تیمار سطوح مختلف گلاب برگ اکالیپتوس بر جوانه زنی بذر شاهدانه در شرایط شوری ۱۰ درصد آب،تحقیقی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با تیمارهای برگ اکالیپتوس با غلظت های (۰،۱۰،۲۰،۳۰ و ۴۰ درصد)در ۳ تکرار به اجرا درآمد.نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که کاربرد این گلاب نتوانست تاثیر مثبتی بر جوانه زنی بذور داشته باشد وتفاوت معنی داری نیز بین تیمارها مشاهده نگردید.