سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیما عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مقدار برش پایه و نسبت پیچش استاتیکی به دینامیکی در سازه های ایزوله شده توسط جداگرهای الاستومریک تحت اثر رکوردهای مختلف زلزله که در یک راستا بر سازه اثر داده می شوند بررسی می شود. جداگرها بصورت غیرخطی و سازه بصورت خطی مدل می شود تعداد زیادی سازه چند طبقه مورد بررسی قرار می گیرند. تا اثر پارامترهای مختلفی همچون تعداد طبقات زمان تناوب اصلی غیر کوپله سازه، نسبت فرکانس غیر کوپله پیچشی به انتقالی خروج از مرکزیت در سازه و در تراز بیس بر برش پایه و نسبت پیچش استاتیکی به دینامیکی سازه های ایزوله شده مشخص شود. نشان داده می شود. هر چند ایزوله کردن سازه باعث کاهش پاسخ سازه در برابر زلزله می شود اما خروج ازمرکزیت و نسبت فرکانس غیر کوپله پیچشی به انتقالی روساز و کل سیستم و انعطاف پذیری روسازه اثر زیادی بر مقدار و نحوه توزیع برش یک سیتم ایزوله شده نامتقارن دارند.