سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
عبدالحمید جعفری – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پوشش آلیاژی Zn-Co به دلیل سهولت اعمال و نیز خواص حفاظتی مناسبی که از خود نشان می دهد، به طور گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق پوشش آلیاژی Zn-Co در چگالی جریان های مختلف روی فولاد DIN1.1211 در زمان آبکاری ۱۰ دقیقه اعمال شده و با تعیین ترکیب شیمیایی پوشش با استفاده آنالیزEDAX حاصل از میکروسکوپ SEM از طریق محاسباتی سرعت پوشش دهی بر حسب mg/cm2.min بدست آمده است . اثر چگالی جریان آبکاری بر سرعت پوشش دهی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین با تهیه تصاویر SEM از سطح پوشش های به دست آمده در چگالی جریان های۲A/dm2و ۳ ، اثر چگالی جریان آبکاری بر مرفولوژی رشد و ساختار پوشش Zn-Co مطالعه شده است . بررسی ها نشان داد که سرعت پوشش دهی در چگالی جریان های بالاتر بیشتر است . همچنین با افزایش چگالی جریان میزان جوانه زنی بلورهای پوشش افزایش یافته و بلورهای پوشش به صورت موازی با سطح رشد میکنند که این نوع رشد نسبت به رشد عمودی از انسجام بیشتری برخوردار است.