سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید براتلو – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
حسین فضلی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی به مطالعه نقش پارامترهای مختلف از جمله چگالی سطحی پلیمرها و طرح مونومرهای باردار در رفتار برسهای پلی آمفولیت پرداخته شده است. برهمکنش کولنی میان مونومرهای باردار و یونهای مخالف مونومرها بصورت صریح وارد شده است. ضخامت برس ها با افزایش چگالی سطحی پلیمرها به آرامی افزایش پیدا می کند و شیب آنها با هم متفاوت می باشد. برس هایی با بلوک های بزرگتر بار به میزان بیشتری رمبش می یابد. همچنین همزیستی میان زنجیره های کشیده شده و خم شده در داخل برس ها مشاهده می شود.