سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مازیار غفاریخ لیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرامرز مجد – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
مسعود رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان انرژی اتمی
بهنام ناصریان م – مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق مطالعه اثر فاکتروهای ژ«وتیپ محیط کشت باک پیش تیمار پرتودهی و تیمار حرارتی بر روی کالوس را بی و گیاهی زایی در نتیجه کشت ساک تعدادی از گیاهان نسل سوم موتاسیون حاصل از پرتوتابی دو رقم گندم بومی ایران بوسیله اشعه گاما بود برای این منظور سه آزمایش جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار اجرا شد.