سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز آفرینش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

اطلاع از ویژگی ها ی ژنتیکی صفات ذرت، نحوه توارث و عکس العمل آن ها در شرایط تنش حائز اهمیت بسیار است . برای اطلاع از این ویژگی ها تحقیق حاضر در قالب طرح دی آلل کراس با استفاده از روش دوم گریفینگ اجرا گردید برای این منظور از پانزده هیبرید حاصل از یک تلاقی دی آلل همراه با شش لاین خالص برای مطالعهترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نوع عمل ژن ها استفاده گردید . شش لاین والدین به همراه نتاج F1 حاصل از آن ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار تحت دو شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی در دوره گلدهی و پر شدن دانه مقایسه گردید . براساس نتایج در کنترل کلیه صفات شامل عمل کرد دانه، وزن هزار دانه، قطر بلال، طول بلا ل و ASI در هر دو شرایط محیطی واریانس غالبیت از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا روش های اصلاحی مبتنی بر استخراج لاین های خالص متحمل به خشکی و سپس اعمال دورگ گیری بین آن ها برای یافتن بهترین تر کیب، مناسب است . بطور کلی در شرایط بدون تنش غالبًا واریانس های افزایشی و غالبیت به اتفاق نقش داشتند . اما در شرایط تنش از اهمیت اثرات افزایشی کاسته و بر نقش اثراتغالبیت افزوده می گردید.