سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مازیار غفاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرامرز مجد – مرکز تحققات کشاورزی پزشکی هسته ای
علی اکبر شاه نجات بوشهری – دانشکده کشاورزی دانشگاه تتهران

چکیده:

در این تحقیق صفات کالوس زایی و گیاه زایی در نتیجه کشت بساک دو رقم گندم بومی ایران و موتانت های بدست آ»ده از آنها به منظور بررسی اثر فاکتورهای ژ«وتیپ پرتودهی بذرها با اشعه گاما و همچنین پیش تیمار سرمایی برروی دو صفت مذکور مورد بررسی وم طالعه قرار گرفتند. در این بررسی یک آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصفادی با پنج ترکار انجام شد.