سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

عماد رعایایی – پژوهشگاه صنعت نفت
نرگس باقری – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

خسارات ئیدروژنی را به طور کلیتوان به سه گروه تقسیم کرد:
۱- تاول ئیدروژنی
۲- تر دی ئیدروژنی
۳- حمله ئیدورژنیکربن زدایی
مکانیزم تشکیل و نفوذ ئیدروژن اتمی در فلز را میتوان بصورت زیر ارائه داد:
۱- تبدیل یون ئیدروژن به اتم ئیدروژن
۲- جذب اتم ها در سطح فلز
۳- عبور بخشی ازاتم های جذب شده بدرون فلز و درصورت امکان تشکیل بک فاز کریستالی جدید از نوع ئیدرید.
۴- نفوذ اتمهای حل شده در طول فلز
۵- عبور اتمها ازفاز به سطح با تجزیه شکل ئیدریدی آ ن
۶- ترکیب اتمهای دفع شده و تبدیل آن به مولکول
۷- دفع مولکول های گازی از سطح فلز
بر اساس بررسیهای انجام گرفته روشهای کاهش یا جلوگیری از نفوذ ئیدروژن اتمی که تا بحال ارائه شده عبارتند از آلیاژ نمودن فولاد باعناصری چون کروم – نیکل، استفاده از پوششهای کادمیم، آلومینیم، منیزیم وروی به روش استفاده از بخار فلزات ، استفاده از پوششهای کروم، سرب، کبالت، مس، نیکل و قلع به روش اعمال جریان برق و اعمال شیمیائی فلزاتی چون طلا، طلا –نیکل، یکی دیگر از روشهایی که در کاهش نفوذ اثر مثبتی داشته استفاده ازخاصیت کاتالیزوری فلزاتی است که بعلت داشتن دانسیته جریان تبادلی ئیدروژن زیاد، به واکنش آزاد شدن ئیدروژن سرعت میبخشند و غلظت اتمهای ئیدروزنی را روی سطح کاهش می دهند. در استفاده از اینگونه کاتالیزور ها حتی اگر قسمتی از سطح در تماس با کاتالیزور باشد، اتمهای ئیدروژن بعلت مواجه شدن با یک پتانسیل اضافی کمتر روی سطح کاتالیزور، بدان نقاط مهاجرت کرده و به ئیدروژن مولکولی تبدیل میگردند.