سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم اشرفی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
یحیی رضائی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشید نوربخش – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آهن به عنوان یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است و از آنجا که شکل گیری کلروفیل بدون حضور آهن ممکن نیست بنابراین گیاهان، کمبود یا غیر فعال شدن آهن را با کلروز شدن برگ های خود نشان می دهند و در مراحل پیشرفته ، رشد سرشاخه ها متوقف می وشد. بهترین روش جهت برطرف نمودن عارضه کلروز آهن درگیاهان، استفاده از کودهای کلاتی آهن است ولی به دلیل گرا ن بودن استفاده از آ نها در بسیاری از موارد مقرون به صرفه نیست. همچنین ترکیبات معدنی آهن به دلیل حلالیت کم تاثیر چندانی در رفع کمبود نداشته و از طرف دیگر کودهای آلی عموما علاوه بر بهبود خواص فیزیکی قابلیت جذب عناصر فلزی از قبیل آهن را می توانند در خاک افزایش دهند. ولی گزارش متعددی نشان می دهد که کودهای آلی از نظر تعداد عناصر فلزی از قبیل آهن را می توانند در خاک افزایش دهند. ولی گزارشات متعدد نشان می دهند کودهای آلی از نظر تعداد عناصر غذایی از جمله آهن نسبتا فقیر هستند. بنابراین غنی سازی کودهای آلی توسط ترکیبات معدنی آهن باعث کلاته شدن این ترکیبات و افزایش حلالیت آهن خاک در اثر واکنش با مواد آلی خواهد شد.
لیندزی در تحقیق خود مشاهده نمود که اختلاط مواد آلی با ترکیبات معدنی آهن باعث افزایش راندمان این مواد در تغذیه گیاهان می شود. همچنین چن و همکاران نشان دادند اختلاط سولفات آهن با کود دامی تاثیر بسزایی در رفع کمبود آهن گیاه سورگوم در خاک آهکی داشته است.