سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر صدقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
علی سلطانی والا – ژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، دانشکده فیزیک دان
منوچهر کلافی – ژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

با استفاده ازروش بسط موج تخت تغییر یافته ساختار نوار فوتونی دریک بلور فوتونی با شبکه مربعی که درآن میله های فلزی درزمینه هوا قرارگرفته اند محاسبه شده است جهت بررسی تاثیر کاهش تقارن درساختار نوار بلورهای فوتونی وهمچنین میله ای ازجنس GaAs را درمرکز سلول واحد قرارداده ایم نتایج نشان می دهد که دراثر اضافه شدن میله GaAs به بلور برخلاف میله فلزی علاوه برکاهش پهنای نوار ممنوعه شاهد ایجاد نوارهای ممنوعه جدید وهمچنین پیدایش نوارهای تخت نیز خواهیم بود .