سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
امین کامرانی – کارشناس ارشد سازه سازمان انرژی اتمی اصفهان

چکیده:

تحت اثر بارهای بهره برداری یک سری ترکهای کششی در تیرهای بتن مسلح ایجاد می شود که سختی خمشی تیر را بطورقابل ملاحظه ای کاهش می دهد. بطور معمول محاسبه خیز تیر بتنی دراین مرحله با حذف بتن تحت کشش انجام میپذیرد.اما باید توجه داشت که سختی تیر دراین موقعیت هنوز نسبت به حالتی که از مقاومت کششی بتن بطور کامل صرفنظر گردد بیشتر است. پدیده ای که از آن تحت عنوان کشش سختی نام برده می شود بیانگر این واقعیت است که درحالت واقعی بتن بطور آنی و یک مرتبه ترک نمی خورد و ترکهای کششی بطور تدریجی و به شکل ریز و مویی گسترش مییابند و بتن موجود در بین این ترکها در ظرفیت کششی مقطع مشارکت می نماید . دراین مقاله اثر کشش سختی بر انحناء و تغییر مکان تیرهای بتنی مورد بررسی و روابطی که بتواند اثر این پدیده را در محاسبات وارد کند ارائه شده است .