سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد اهری –
قاسم یوسف بیگی –
رسول خدابخش –
یاشار قزللو –

چکیده:

هدف از مطالعه انجام شده بررسی اثر اشعه گاما به روی آبهای سطحی و راکد و نابودی پاتوژن ایکلای بوده که تعداد ۹ نمونه آلوده ، از مجموع صد نمونه گرفته شده از آبهای مزارع پرورش آبزیان و طیور ،جهت آزمایش مورد استفاده قرار گرفت که دسته اول جهت پرتودهی اشعه به آزمایشگاه فیزیک هسته ای انتقال یافته بعد از پرتودهی ( توسط منبع تاش سزیوم (Cs 137) به میزان اکتیویته ۲۰ میلی کوری به مدت زمان ۶ ساعت مورد تابش قرار گرفتند ) در زمان کمتر از ۲ ساعت جهت انجام مراحل کشت به آزمایشگاه انتقال یافتند و دسته دوم بلافاصله در کنار ژل و یخ به آزمایشگاه میکروب شناسی منتقل شدند که بعداز انجام مراحل کشت مستقیما بر روی محیط EMB جهت شمارش کلی فورم ها انتقال یافتند . به میزان ۱ میلی لیتر از هریک از آبهای جمع آوری شده بر روی محیط EMB تلقیح گردید و بعد از ۲۴ ساعت انکوباسیون، کلنی ها از لحاظ وجود E. coli مورد بررسی قرارگرفتند که این اعمال عیناً بر روی دسته ای از نمونه ها که مورد تابش قرار گرفته بودند نیز انجام گرفت که به طور قابل توجهی بعد از پرتودهی تعداد باکتری E. coli در محیط کشت کاهش یافت .