سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رازانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمود کیوانی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه شیراز

چکیده:

لزوم استفاده از ساختمانها ی بلند در شهر های پر جمعیت هرروز بیشتر احساس می شود، لذا استفاده از سیستمهای سازه ای مناسب و کارآمد از لحاظ فنی واقتصادی ضروری به نظر می رس د . در این مقاله سیستم سازه ای قابهای فولادیکه در قسمت فوقانی با یک خرپای افقی موسوم به مهار بازوئی یا کمربند خرپائی(Outrigger-Braced Structures) مهاربندی شده­اند مورد بررسی قرار گرفته ورفتار آنها با استفاده از روش اعمال نیروهای جانبی فزاینده تدریجی(Push- Over Analysis) ,تا حد خرابی تحلیل گردیده و با سایر سیستمهای سازه ای مقایسه شده و بعنوان سیستمی مناسب شناخته شده ا س ت. امروزه بخش عمده ای از طراحی لرزه ای براساس روش استاتیکی معادل و محاسبه نیروی زلزله طراحی از طیف خطی زلزله با اعمال ضریب کاهشی به نام ضریب رفتار سازه انجام می گیر د . ضریب اخیر اعمال کننده کاهش نیروی جانبی سازه بدلیل فلسفه طراحی بکار رفت ه , اتلاف انرژی در ا ثر رفتار غیر ارتجاعی، میرائی سازه، اضافه مقاومت مصالح، تردی یا شکل پذیری اعضاء واتصالات سازه ، تجربه مهندسین با رفتار هر نوع سازه در زلزله های گذشته و سایرعوامل ثانویه می باشد.