سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا پهاروندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده متالوژی و مواد، دانشگاه تهران
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده متالوژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر افزودن تالک و زیرکونیا بر خواص مکانیکی و رفتار زینترینگ کاربید بور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور مقادیر متفاوتی از این مواد، صفر تا ۳۰ درصد وزنی به پودر اولیه (کاربید بور) افزوده شد و پس از آماده سازی نمونه های خام، در دو دمای متفاوت ۲۰۵۰ و ۲۱۵۰ درجه سانتیگراد، زینتر گردیدند.
آزمایشات صورت گرفته بر روی نمونه ها آشکار نموده که هر دو ماده رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی کاربید بور را بهبود می بخشند. در حالی که تالک به واسطه فراوانتر بودن نسبت به زیرکونیا، می تواند جایگزین مناسبی برای این ترکیب در این سیستم محسوب شود.